Updates

Er zijn mogelijkheden voor ééndagsvliegen (een incidentele vraag) of marathonlopers (langer durende trajecten):

Eéndagsvliegen:

Interactiekracht verzorgt lezingen, workshops of cursussen, met als onderwerp het gezond omgaan met mensen met bijzonder of ingewikkeld gedrag.

Thema’s als: Waarom gedragen mensen zich eigenlijk zo ingewikkeld, en wat kun je dan doen? Hoe draai je een negatieve spiraal naar een positieve? Hoe herken en bekrachtig je gezond gedrag? Wat kun je doen als je in tegenoverdracht schiet? Hoe kun je van grensoverschrijdend gedrag een positief moment maken?

Prijzen variëren en zijn afhankelijk van duur en groepsgrootte; voor aanvragen kun je contact opnemen.

Marathonlopers:

Volledige implementatie van de Interactiekracht-methode vindt plaats op zowel op zorginhoudelijk als organisatorisch vlak, om daarmee de kracht van de cliënt zo goed mogelijk te kunnen versterken. Het is ook mogelijk om op deelgebieden scholing aan te bieden en delen van de  methodiek te implementeren. Hoewel dat niet de meeste effectieve of snelle route is, zal het invoeren van een aantal aspecten zeker leiden tot de houdings- en gedragsverandering die nodig is om cliënten effectiever te ondersteunen bij het vergroten van hun regievaardigheden en daarmee ook de zelfredzaamheid.

Implementatie in de organisatorische kant kan door onder andere in te zetten op positionering van cliënten in overlegstructuren, transparantie in de werkwijze vergroten, samenwerking binnen het team of samenwerking met externe partijen.

Implementatie van de zorginhoudelijke aspecten kan plaatsvinden door onder andere scholing op gebieden als herkennen van gezond gedrag in hoogcomplexe (multiproblem) situaties, analyse dynamiek en patronen, creëren van mogelijkheden door herkennen en ontwikkelen van potentie, samenwerken met het voorliggend veld.

Implementatiewijze hangt af van de huidige organisatiestructuur en -cultuur en van de vraag of het gaat om volledige implementatie of van één of meer deelaspecten.

Interesse? Neem contact op via de contactpagina.