Updates

Interactiekracht – de methode

Interactiekracht is een methode om mensen met (ernstige) psychiatrische en gedragsproblemen te ondersteunen naar een gezondere manier van omgaan met zichzelf en hun omgeving. Het is een praktische manier van werken, waarbij ingewikkelde theoretische kennis op een begrijpelijke manier gelinkt wordt aan en uitgelegd wordt in het gewone dagelijks leven. Tijdens het ondernemen van alle mogelijk denkbare activiteiten worden abstracte begrippen zoals onder andere ‘grenzen’ en ‘communicatie’ op een laagdrempelige manier bijna tastbaar gemaakt, waardoor mensen zelf ervaren wat er gebeurt en wat ze anders willen en kunnen doen. Voor een heel korte samenvatting van de theorie klik je hier. Het belangrijkste instrument in het hulpverleningsproces is de professional, wat betekent dat elke hulpverlener die de methode toepast, bereid is om open naar zichzelf te kijken – ook naar zijn eigen nukken en kuren. De gelijkwaardige manier van werken zorgt ervoor dat ook met hoogcomplexe doelgroepen relatief makkelijk een echte samenwerkingsrelatie op gang komt.

Door de methode leren professionals om:

  • complexe situaties snel te analyseren
  • op een gezonde manier om te gaan met ingewikkelde thema’s als macht en onmacht
  • kwaliteiten van zichzelf en de ander snel te herkennen en in te zetten
  • snel een effectieve samenwerkingsrelatie op te bouwen

Voor wie?

Interactiekracht  is  als bejegeningsmethode geschikt voor iedere professional die vanuit een machtspositie werkt. De methode is ontwikkeld voor en in de (jeugd)psychiatrie in samenwerking met jongeren en volwassenen met hoogcomplexe hulpvragen (multiproblem, gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek). Interactiekracht helpt bij het omgaan met thema’s als weerstand, grenzen, macht/ onmacht, verantwoordelijkheid in de dagelijkse praktijk. Door toepassing van de methode wordt een effectief en positief veranderingsproces op gang gebracht.

Achtergrond

Interactiekracht is oorspronkelijk ontwikkeld in en voor de (jeugd)psychiatrie om verpleegkundigen te ondersteunen bij het effectief begeleiden van mensen met hoogcomplexe psychiatrische problematiek. In de praktijk gaat het vaak om jongeren met ernstige gedragsproblemen (jongeren waar niemand ‘grip’ op lijkt te krijgen), of volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, veelal met verschillende diagnoses en waar veel hulpverlening en/ of justitie bij betrokken is of is geweest. Juist bij mensen die veel hulpverlening hebben gehad (met onvoldoende resultaat), mensen die hulpverleningsmoe zijn en mensen die tussen wal en het schip vallen, blijkt deze methode bijzonder goed te werken.

Interactiekracht is ontwikkeld door Maartje Goverde, psychiatrisch verpleegkundige, coach, trainer, en initiatiefneemster en bestuurder van Stichting Uitblinkers. Na jaren in de specialistische psychiatrie gewerkt te hebben met zowel jeugd als volwassenen, heeft zij de kracht van interacties in leren zetten, waarmee ze leerde effectiever te werken. De grootste winst bleek te liggen in het meest onverwachtse resultaat: mensen die door het leven op een zijspoor gezet werden, blijken hun eigen kracht en wijsheid terug te vinden om daarmee zelf hun leven opnieuw vorm te geven – eigen regie nemen, heet dat.

Ze tellen weer mee.

 

Kun je je vinden in onze manier van denken? Schrijf je dan in voor Updates aan de linkerkant van deze pagina