Updates

Interactiekracht – de methode

Interactiekracht® draait om empowerment: je eigen kracht leren kennen en gebruiken, zodat moeilijke situaties in jouw voordeel uitpakken – zonder dat het ten koste gaat van anderen.

De methode is in eerste instantie ontwikkeld in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg; juist voor mensen met de meest complexe psychiatrische- en/of gedragsproblematiek.

Inmiddels heeft de Interactiekracht®methode zich bewezen als effectief middel om (dreigende) vastgelopen trajecten te doorbreken, zowel in hulpverleningstrajecten als daarbuiten. Door de kracht van interacties te gebruiken worden beladen of spannende gesprekken ontmoeilijkt en worden samenwerkingsrelaties verbeterd.

Interactiekracht maakt gebruik van de Interactiekracht®; verschillende krachten en interactiepatronen waarmee we je helpen begrijpen wat er gebeurt en je leren hoe je die kracht in je voordeel kunt leren gebruiken. Veel zit in de manier van communiceren, want juist als mensen met elkaar vastlopen zit dat ook in de de communicatie. We zeggen vaak niet precies wat we bedoelen, en we doen vaak niet wat we liever hadden willen doen, nietwaar? Dat hoort bij ons mens-zijn. En er zijn dingen die je kunt doen waarmee je je situatie snel kunt omdraaien – veel sneller dan je denkt. Kennis is macht, en dat geldt ook voor de manier waarop je met de mensen om je heen omgaat en wat jij van hen terug verdraagt.

De methode leert je om je verborgen kwaliteiten te leren herkennen en deze ook te gebruiken in je dagelijks leven. Zodat je onder alle omstandigheden zelf de regie te nemen en houden; zelfs als er onverwachts heftige dingen gebeuren, of mensen helemaal vast zijn gelopen in hun situatie. Door grip te krijgen op de interactie met jezelf of je omgeving creëert deze methode nieuwe keuzemogelijkheden, nieuwe vaardigheden en daarmee ook een nieuwe toekomst. Mensen met psychische of verstandelijke problematiek hebben vaak (niet altijd!) een extra hindernis, maar juist voor hen kan deze methode ook extra veel opleveren (zie ook Jeugd/ggz).

Door de jaren heen kwamen we erachter dat de methode ook voor mensen zonder grote problemen, en zonder diagnoses goed werkt. Eigenlijk is dat heel erg logisch, want Interactiekracht is een methode waarin gericht kwaliteiten en mogelijkheden ontdekt en verder ontwikkeld worden, door het versterken van de eigenschappen van een persoon. De methode gebruikt menselijk contacten om de kracht die in die interacties ontstaat, te gebruiken. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten een gegeven:

  • We hangen allemaal van beperkingen aan elkaar.
  • We zijn allemaal wel ergens in ons leven op één of andere manier enigszins beschadigd.
  • En we raken allemaal met enige regelmaat wel een beetje van ons levenspadje af.

Als je dat allemaal kunt verdragen, en je eenmaal weet hoe je je eigen tekortkomingen in je voordeel kunt laten werken, is het leven eigenlijk niet eens zo moeilijk meer om echt te ‘leiden’. Maar dan moet je eerst maar eens zien te verdragen dat we niet perfect zijn. En als dat lukt, dan nog even leren hoe je dat dan doet; dat leiden. Interactiekracht maakt gebruik van specifieke technieken en is zeer effectief. Een vastgelopen traject kan in 1 tot 4 maanden naar een constructieve samenwerking omgezet worden (afhankelijk van de inzet en intenties van de betrokkenen).

In individuele trajecten leert de Interactiekrachtmethode gebruik te maken van hun kwaliteiten, valkuilen, talenten, beperkingen en kwetsbaarheden.

In trajecten waar meerdere mensen betrokken zijn wordt gebruik gemaakt van interactiepatronen die zijn ontstaan. De dynamiek tussen mensen wordt in kaart gebracht en vervolgens gebruikt om conflicten om te buigen naar een gezondere manier van omgaan met elkaar.

Omgaan met het leven doen we niet alleen; het ontstaat in het contact – de interacties – met de mensen en de wereld om ons heen. De Interactiekracht® kan ons klein maken of houden, maar ons ook helpen om sterker te worden. Interactiekracht helpt dat laatste te doen met behulp van 4 dingen:

  • Je eigen verborgen kwaliteiten leren herkennen en gebruiken
  • Heldere technieken die je je eigen kunt maken.
  • Duidelijke stappen die je kunt zetten.
  • Op een nieuwe manier naar jezelf en je leven kijken, waardoor je de 3 voorgaande punten makkelijker kunt uitvoeren.

De Interactiekracht®methode in de jeugdzorg of GGZ gebruikt het contact van mens tot mens, waardoor grote nabijheid wordt gevraagd van professionals en het verhaal van mensen centraal staat. Daarmee heeft het veel overeenkomsten met Herstelgericht werken, de Presentiebenadering en Positieve Gezondheid. Het verschil zit erin dat Interactiekracht zich richt op de persoon van de professional als instrument, waarbij gebruik gemaakt wordt van concrete vaardigheden en stappen. Een professional kan daarmee leren de kracht van interacties zelf in te zetten, en deze ook te leren aan cliënten.

De methode is beschreven in het boek ‘Interactiekracht, gezond gedrag en eigen regie in psychiatrie en jeugdzorg’. Klik hier voor het boek en een inkijkje in het eerste hoofdstuk!

Voor organisaties bestaat de mogelijkheid om de methode te implementeren door medewerkers te trainen. Daarnaast is het mogelijk de organisatie in te richten op een manier die de kracht van de methode versterkt. Meer daarover bij organisaties.

Wil je voor jezelf aan de slag met de kracht van interacties? Klik hier voor de mogelijkheden.

Voor ondersteuning aan of voor mensen met psychiatrische en/ of gedragsproblemen, klik hier.

Interactiekracht is ontwikkeld door Maartje Goverde, als onderdeel van haar missie. Wil je daar meer over weten? Klik hier.