Updates

Organisaties:

Interactiekracht® is ontwikkeld om mensen te ondersteunen die niet of moeilijk binnen de vaste zorgpaden, protocollen en regels te helpen zijn. De methode geeft richting, technieken en een stappenplan, waarmee het voor professionals veel houvast biedt om maatwerk te bieden in hoogcomplexe en niet geprotocolleerde complexe situaties. De methode helpt daarnaast om zowel cliënten als ook zorgprofessionals meer regie over hun leven of werk te laten nemen.

Daarnaast biedt Interactiekracht een nieuwe manier van organiseren, waarbij geleerd wordt de kracht van interacties binnen de organisatie in te zetten bij het optimaliseren van processen. De principes kunnen toegepast worden in elke organisatie waar mensen samenwerken. Resultaat: duidelijke toename van betrokkenheid, motivatie, initiatieven en verantwoordelijk gedrag en effectiviteit van de medewerkers en organisatie als geheel (met als bijgevolg minder ziekteverzuim en meer productiviteit).

Mogelijkheden voor organisaties:

  • Diverse trainingen: Interactiekracht® Basistraining, Interactiekracht® Verborgen kwaliteiten herkennen en activeren (vervolgtraining), Interactiekracht® Wachtlijstbegeleiding (vervolgtraining)
  • Workshop, lezing of training op maat.
  • Effectief advies voor doorbreken van vastgelopen hulpverleningstrajecten
  • Implementatiebegeleiding voor de organisatie: opstellen van een transitieplan voor implementeren van de methode in (een deel van) de organisatie. Desgewenst vervolgondersteuning bij het invoeren van de stappen.

Neem contact op voor een prijsopgave op maat.

Mogelijkheden voor beleid, bestuur en management:

  • Coaching of training bij het inzetten van de methode in de eigen organisatie.
  • Lezing of workshop ter ondersteuning van de begeleiding van teams.
  • Analyse van vastgelopen processen met advies over te ondernemen acties.
  • Ondersteuning bij het omdraaien van een negatieve spiraal die in de organisatie is ontstaan.
  • Persoonsgerichte coaching voor bestuur/ beleidsmakers met als doel snel en effectief verbeteren van de samenwerking met medewerkers op hetzelfde of andere niveaus.

Neem contact op voor een prijsopgave op maat.

NB: vanwege Covid-19 zijn de bijeenkomsten zoveel mogelijk online.