Download hier de privacyverklaring    Logo klein website

Voorwaarden voor gebruik van deze website

1. Overeenkomst

1.1 Met deze Voorwaarden Voor Gebruik (Voorwaarden) regelen we het gebruik van de website www.interactiekracht.nl (Website). Het bezoeken van deze Website brengt een overeenkomst tot stand tussen Interactiekracht (wij, ons, onze) en de persoon/personen die deze website bezoekt/ bezoeken (jij, jouw, jullie). Met het bezoeken van deze Website geef je aan deze Voorwaarden te accepteren zoals die gelden op elk willekeurig moment dat je deze Website bezoekt.

1.2 Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden. Alle aanpassingen zullen van kracht zijn zodra ze op deze Website gepubliceerd worden. Deze Voorwaarden zijn van belang voor het gebruik van deze Website en je dient ze zorgvuldig te lezen voordat je deze website gebruikt. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op deze Website https://www.interactiekracht.nl/contact.

1.3 De informatie die verstrekt word op deze Website, in onze trainingen of in onze lezingen is geen medisch advies en we zijn geen behandelcentrum. Onze informatie gaat over mogelijkheden die zouden kunnen ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling en nadrukkelijk niet over het behandelen van ziektebeelden of stoornissen. Voor advies over verlichten van psychische of lichamelijke klachten raden wij u met klem aan om naar uw huisarts, behandelaar of specialist te gaan.

1.4 Onze verslagen, methodes en ervaringen zijn oprecht, gebaseerd op ware gebeurtenissen en ontwikkeld middels onze onafhankelijke praktijkervaringen. Ze zijn echter geen garantie voor gelijke resultaten in jouw situatie.

2. Toestemming voor gebruik van de Website

2.1 Je krijgt toestemming om deze Website te gebruiken in naleving van deze Voorwaarden.

2.2 Je mag deze Website gebruiken met elke algemeen beschikbare openbare webbrowser zoals gebruikelijk voor het bezoeken van websites, en je mag elke pagina kopiëren voor niet-commercieel privégebruik.

2.3 Met het gebruiken van deze Website accepteer je dat we inhoud van deze Website kunnen veranderen of verwijderen naar ons eigen inzicht met eenzijdige goedkeuring van onze kant, en dat de Website af en toe onbereikbaar kan zijn, onder andere in het belang van onderhoud van de site.

2.4 Wij zijn gerechtigd de toestemming voor jouw gebruik van deze Website eenzijdig in te trekken als je de voorwaarden van deze Website niet naleeft.

3. Posten van informatie en berichten

3.1 Het is niet toegestaan om:

a) deze Website op enige manier aan te passen, behalve zoals omschreven in deze Voorwaarden

b) data van welke soort dan ook te uploaden, anders dan het invoeren van tekst in de daarvoor bestemde tekstvakken op deze Website.

      c) informatie van deze website te gebruiken voor commercieel gebruik,  in welke vorm dan ook.

3.2 Je mag geen inhoud aan deze Website toevoegen:

a) behalve als je van ons alle rechten en de uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen

b) die tot gevolg heeft dat enige wet, regelgeving of verplichting wordt overtreden

c) die gezien kan worden als beledigend, discriminatie, pornografie, aanstootgevend, dreigend, mishandeling, haatzaaiend, schending van vertrouwen (of een gelijkwaardige verplichting), schending van privacy of anderszins lasterlijk.

d) die gezien kan worden als spam of commerciële reclame.

e) die inbreuk maakt op welk menselijk recht van welk ander levend wezen dan ook.

3.3 Door het posten van berichten of enige inhoud op deze Website evenals gedurende webinars die door ons verzorgd worden, geef je ons het permanente allesomvattende, onomkeerbare recht om deze inhoud en berichten vrij van enige verplichting of royalty(’s) en onbeperkt naar eigen inzicht te gebruiken en geef je ons uitdrukkelijk toestemming enige derden dezelfde rechten te geven. Je stemt toe met alles dat we wel of niet doen in relatie tot jouw ingevoerde inhoud of bericht, ongeacht of dit normaliter tegen jouw morele rechten ingaat. Dit kan betekenen dat we jouw inhoud of bericht gebruiken zonder bronvermelding.

3.4 Als je ons een email stuurt geef je ons met betrekking tot de inhoud van die email dezelfde rechten als omschreven in artikel 3.3, tenzij je uitdrukkelijk anderszins vermeldt.

3.5 Je geeft ons de garantie dat jij het recht hebt op enig recht, vergunning, toestemming die nodig zijn onder deze Voorwaarden.

4. Privacy

4.1 Je geeft ondubbelzinnig toestemming dat we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken zoals omschreven in onze Privacyverklaring.

4.2 Je stemt in met ons privacy beleid zoals omschreven in onze Privacyverklaring. Deze is te downloaden bovenaan deze pagina.

 5. Links naar andere websites

5.1 Deze Website bevat links naar andere websites die in bezit zijn van andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites die door deze anderen beheerd worden, we ondersteunen deze websites niet en zijn het niet vanzelfsprekend eens met de inhoud, activiteiten of diensten op of van deze websites. Tevens zijn we geen sponsor van deze websites, hun beheerders of van de producten die er aangeboden worden. Als je deze websites van derden bezoekt dien je de Privacyverklaring en voorwaarden van die specifieke website te lezen voordat je de website bezoekt.

 6. Intellectueel eigendom

6.1 Tenzij anders vermeldt zijn alle inhoud en materialen, dit is inclusief alle teksten, afbeeldingen, video’s, ontwerpen, namen, logo’s en onderliggende software, al dan niet te downloaden, op deze Website is beschermd onder het copyright en het merkrecht zoals dat in ons bezit is of op enige wijze aan ons toegekend is, inclusief de rechten zoals door deze Voorwaarden omschreven zijn, en je erkent, accepteert en honoreert dat dit het geval is.

6.2 Tenzij bij wet is toegestaan mogen materialen van deze website op geen enkele wijze worden aangepast, gekopieerd, gereproduceerd, gekaderd, doorgegeven, overgedragen, verspreid of geüpload naar enige derde partij, tenzij zoals omschreven in deze Voorwaarden en met uitdrukkelijke toestemming van onze kant op schrift en ondertekend voor akkoord van onze kant.

6.3 We geven toestemming om materialen van deze website te downloaden naar jouw eigen privécomputer om te bekijken of printen, zolang:

a) het materiaal intact blijft en in precies dezelfde vorm gepresenteerd wordt als op deze Website (inclusief copyright, ander kenmerk of bericht)

b) het voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik is

c) het gebruikt wordt in overeenstemming met deze Voorwaarden en het Nederlands recht

d) bij de materialen op correcte wijze verwezen wordt naar ons of naar de oorspronkelijke bron in geval een materiaal oorspronkelijk van een andere bron afkomstig is.

7. Merken en logo’s

7.1 Merken en logo’s zoals op deze Website getoond worden, behoren tot hun respectievelijke eigenaren. Je mag logo’s of andere merkrechten niet gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van ons of enige andere eigenaar.

8. No spam

8.1 Het feit dat emailadressen op deze website getoond kunnen worden, geeft geen enkel recht om deze emailadressen te gebruiken voor ongevraagde commerciële doeleinden of spam.

9. Vrijwaringen

9.1 We zijn zorgvuldig in de wijze waarop we onze informatie en materialen creëren en vertonen op deze Website, maar geven geen garanties of waarborgen voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of doelgerichtheid van enige materiaal of inhoud.

9.2 We geven geen garantie dat alle data, bestanden of programma’s beschikbaar als download van of via deze Website, of van enige website gelinkt naar of van onze Website, vrij is van virussen of enige andere toestand die kan of zou kunnen leiden tot schade aan of wisselwerking met data, hardware of software met welke het gebruikt wordt, met het bezoeken van deze Website neem je de verantwoordelijkheid op je voor alle risico’s die gepaard gaan met het bezoeken, aanklikken of gebruiken van de materialen, programma’s en bestanden op deze Website. We adviseren je om voorafgaand aan het downloaden van enig bestand zelf een geschikte veiligheidscheck uit te voeren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een virusscan.

9.3 Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen door jouzelf, of door enige persoon via jou, voor welke beschadiging of verlies dan ook, ontstaan op welke manier dan ook, als resultaat van het gebruik van deze Website, enige website gelinkt op of aan deze Website, materialen of inhoud, inclusief het overdragen van enig virus.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onder geen enkele omstandigheid (inclusief maar niet beperkt tot enige handeling of nalatigheid van onze kant) zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor verlies van enig voordeel in welke vorm dan ook, die voortkomen uit enige wijze van gebruik of bezoek aan deze Website, of uit het onvermogen, om welke reden dan ook, om deze Website te bezoeken of gebruiken.

10.2 We zijn niet aansprakelijk voor enige garantie, bepaling, regeling of voorwaarde voortkomend uit algemene wet- en regelgeving of gewoonte.

10.3 Om enige twijfel weg te nemen, kan niets in deze Voorwaarden je tegenhouden gebruik te maken van je rechten zoals beschermd door het Nederlandse consumentenrecht.

11. Rechtsgebied

11.1 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Door deze Website te bezoeken of gebruiken onderwerp je je ontegenzeggelijk en absoluut aan het exclusieve rechtsgebied van Nederland en het Nederlandse rechtssysteem.

11.3 Als enige van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zouden blijken, blijven alle overige artikelen in deze Voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.